برچسب: فروش دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر

آب معدنی خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر

آب معدنی خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر

آب معدنی خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر در ششمین مرحله مجهز به فیلتر مینرال می باشند. طراحی فیلتر مینرال از طبیعت الهام گرفته شده است و در واقع با افزودن یون های طبیعی که در طبیعت به واسطه...

نحوه اتصال دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر به آب شهری

نحوه اتصال دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر به آب شهری

نحوه اتصال دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر به آب شهری دستگاه های تصفیه آب خانگی از هر نوع و مدلی که باشند و با هر سیستمی که فرآیند تصفیه آب را آغاز کنند، از منابع آب شهری تغذیه می شوند. بنابراین نصب و اتصال دستگاه تصفیه آب خانگی به...

اتصالات فیتینگی در دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر

اتصالات فیتینگی در دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر

اتصالات فیتینگی در دستگاه تصفیه آب خانگی پیوری واتر در دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر (puriwater) قطر شیلنگ هایی که مورد استفاده قرار می گیرند 1.4 اینچ است. البته این قطر شیلنگ برای سایر دستگاه های تصفیه آب خانگی نیز صدق می کند. به همین دلیل کلیه اتصالاتی...