برچسب: فرو ش شیر برقی پیوری واتر PURIWATER

نحوه ی تعویض شیر برقی دستگاه تصفیه آب پیوری واتر

نحوه ی تعویض شیر برقی دستگاه تصفیه آب پیوری واتر

نحوه ی تعویض شیر برقی دستگاه تصفیه آب پیوری واتر شیر برقی قطعه ای است که مسیر آب ورودی و خروجی به پمپ را قطع و وصل می کند. این قطعه بسیار لازم و ضروری است و اگر در دستگاه وجود نداشته باشد و یا خراب شود. پمپ به صورت...

شیر برقی پیوری واتر PURIWATER

شیر برقی پیوری واتر PURIWATER

شیر برقی پیوری واتر PURIWATER در دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر (puriwater) که با روش اسمز معکوس کار می کنند برای فعالیت نیاز به برق دارند. یکی از قطعات برقی که در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی پیوری واتر اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرد شیر...